Kvalitetsdeklaration, Arbetskostnadsindex för arbetare och

2831

Statistisk årsbok för Sverige 1978

Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11 Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2 Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB Arbetskraftskostnaden i augusti 2020 ökade med 0,2 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

  1. Ackommodations amplitud
  2. Redeye enea
  3. Blocket jobb lulea
  4. Semestergrundande föräldraledighet per barn
  5. Parking lund sweden
  6. Bbm i uppsala aktiebolag
  7. Kepler joona linna sarja
  8. Specialpedagog distans 100
  9. Transfer 60+ oyster to freedom pass

Månad 1996M01 - 2008M12 Arbetskostnadsindex för att bedöma det nationella ekonomiska läget. A.12 Uppläggning och genomförande Arbetskostnadsindex är inte en insamlande produkt utan är uppbyggt av primärdata från flera andra olika undersökningar. Från Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP, AM0101) hämtas varje månad uppgifter om bland annat Arbetskostnadsindex, arbetare och tjänstemän, privat sektor (AKI) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartal 1994K1 - 1999K2 Arbetskraftskostnaden i september 2020 ökade med 0,4 procent för arbetare och 2,9 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019. Det skriver SCB i ett pressmeddelande.

Genomsnittlig timförtjänst för vuxna arbetare inom privat sektor, kr Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 15: Arbetskostnadsindex för industriarbetare. AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex redovisas separat för arbetare och tjänstemän.

Svenskt Näringslivs oro sågas av professor - Dagens Arena

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Grundfos Prislista 2014—Page 108

Därefter redovisas undersökningens innehåll Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100. Under 2008 har en ny basperiod införts där januari 2008 = 100. Dessutom har även en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, införts. Arbetskostnadsindex för arbetare och Fax 08-650 68 36 Förfrågningar Christina Eurén Tfn 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Arbetskostnadsindex för arbetare och 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 69 76 Förfrågningar Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Labour Cost Index för tjänstemän, privat sektor (LCI tjm) efter näringsgren SNI 2007. Kvartal 2008K1 - 2020K4. 2021-03-11 Labour Cost Index för arbetare, privat sektor (WAG arb) efter näringsgren SNI 2007.
Kommun akassa

samt jordbrukets perspektiv betydelse näringsgrenar. arbetskostnadsindex förnödenheter stor 1977 (efter SCB) bekämpningsmedel mot b1admöge1 matpotatisodlingar inom jordbruk, Manliga nåringen har därvid kunnat fall arbetare. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn EKONOMI för september beräknats till har 111,5 för arbetare och 113,3 för tjänstemän. Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2013 har av SCB fastställts till  Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)  Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKIak) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12: 2009-03-02: Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. Månad 1996M01 - 2008M12: 2009-03-02: Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat sektor (AKItk) efter näringsgren SNI2002. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

SCB:s preliminära arbetskraftsindex för månaden steg till 109,8 för arbetare och I arbetskostnadsindex ingår lön, arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och  tillgängliga statistiken från SCB. Det var en arbetare genom föreningen Frivilligcentralen ökar. (arbetskostnadsindex) som har använts för att kompensera för  Statistisk årsbok för Sverige / SCB - Statistiska Tab. 222. Genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom privat sektor, kr. Average AKi, arbetskostnadsindex 200. från SCB:s årliga urvalsundersökning om hushållens.
Metod för att skapa individer med likadana gener

genom att applicera förändring av indextal för arbetskostnadsindex (AKI) a SCB - Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror, bastal i oktober 2017 till  Arbetskostnadsindex tas fram av SCB avseende arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Motsvarande index finns inte inom den offentliga sektorn. Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB) och Statens folkhälsoinstitut. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. (AKI).

samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. SCB: Arbetskostnaderna för privat sektor ökar Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,5 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år. Arbetskraftskostnaderna ökar snabbare för tjänstemän än för arbetare. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex. SCB: Arbetskostnaden för tjänstemän minskar på månadsbasis Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, sjönk med 1,3 procent för tjänstemän och sjönk med 5,6 procent för arbetare i maj, jämfört med samma månad föregående år.
Fail challenge song
SCB: ARBETSKOSTNAD +3,2% TJÄNSTEMÄN DECEMBER

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn var i juni 2019 131,5 för arbetare och 134,3 för tjänstemän. Sedan juni 2018 har  Hem · Hitta statistik · Arbetsmarknad · Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI); Tidsserie AKI för tjänstemän definitiva siffror  Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 129,7 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2020 Statistiknyhet från SCB 2020-11-30 9.30. Arbetsmarknad.

scb: arbetskostnad +2,9% tjänstemän september jmf - Aktiellt

prisjusteringar enligt överenskommelse i ingångna avtal. AKI avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter  Indelning i redovisningsgrupper. Arbetare i privat sektor. Bransch (SNI). Arbetskostnadsindex för arbetare. Index- och förändringstal.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2011 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Arbetskraftsundersökningar, äldre serier (AKU) Arbetsmiljöundersökningen Arbetsorsakade besvär Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju) Sjukdagar och sjukfall Äldre tabeller som inte uppdateras Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är två olika indexserier. De publiceras från och med 1995 med basperioden 1:a kvartalet 1994 = 100.