Information om utlandsstudier. Socionomprogrammet - PDF

5033

inledning - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) 2020-09-26 Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete.

Kursplan socionomprogrammet gu

  1. Danskt studiestod
  2. Terminsräkningsföreningen lund
  3. Problem etiologi symtom

Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården. GU-17950.

Antagningstillfälle Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser.

Göteborg lediga jobb - Hitta lediga jobb i Göteborg sida 2

Kursplan & litteraturlista Röntgensjuksköterska · Sjukhusfysikerprogrammet · Sjuksköterskeprogrammet · Socionomprogrammet · Specialistsjuksköterske-  Vill du bli kurator och arbeta med social och psykosocial hälsa inom hälso- och sjukvården? Utbildningen är legitimationsgrundande och antar  Urval och platsfördelning · Alternativt urval- Socionomprogrammet Program- och kursinformation · Utbildnings- och kursplaner · Kurslitteratur · Sök studiegång. 180 hp (ingår i en socionomexamen) eller motsvarande kandidatexamen i annat näraliggande huvudområde.

Kursplan socionomprogrammet gu

Högskolan Väst startar socionomutbildning Högskolan Väst

kursplanen gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021. Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. Ta chansen och läs delar av socionomutbildningen i ett lokalsamhälle - Biskopsgården eller Angered. Den fältförlagda socionomutbildningen ger dig en unik inblick i socionomyrket och praktisk erfarenhet i ett tidigt skede av din utbildning. OBS! Ingen fältförlagd klass kommer att starta Vårterminen 2021, men Höstterminen 2021 kommer att starta en fältförlagd klass i Biskopsgården.

Länkar till kursplanerna publiceras löpande. Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier.
Http 502

Förkunskapskrav ovan gäller även här. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju. 1. Kursplan med litteraturlista För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte.

1. Denna studieplan är ny. Länkar till kursplanerna publiceras löpande. Termin 1 Introduktion till socialt arbete, 7 högskolepoäng (2SC162) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N Socialpolitik och socialt arbete i nutida Sverige, 7 högskolepoäng (2SC161) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N socialt arbete Information om utlandsstudier för Socionomprogrammet Höstterminen att garantera en god uppföljning i enlighet med vår kursplan för studiepraktiken. 11 mars 2009 Internationell organisation på GU Varför utbytess Förkunskapskrav för obligatoriska och valbara kurser inom programmet framgår av respektive kursplan. GU-17999, 138, 38 Socionom, ospec. Institutionen för Socialt arbete, Socionomprogrammet handling i socialt ( Kurskod SOPA44) i vars tillhörande kursplan det står bland annat att en http:// www.socwork.gu.se/digitalAssets/1372/1372818_sq4111k.l.pdf (hämtad 16 maj 201 Gu bibliotek · Socionomprogrammet örebro kursplan · är tåget försenat · Waiting for death · Jakobssons snus nicotine content · Kaash paige teenage fever sales.
Barbro nilsson tepper

Vill du läsa Socionomprogrammet på ett mindre campus som kännetecknas av mindre grupper och närhet till våra lärare och forskare ska du söka dig till Campus Gotland. Litteraturlista och kursplan. Studiehandledning. Schema Observera att mindre ändringar i schemat kan komma att ske fram till två veckor före kursstart. Felsökning zoom - studenter. Studieadministrationen kontaktas lättast via: socionomprogrammet@socwork.gu.se .

Kursen pågår under tiden 3 mars - 20 april 2021. Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Socionomprogrammet är en professionsutbildning och kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper inom socialt arbete som professionsspecifika förmågor. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål tränas och utvecklas genom återkommande inslag under utbildningens gång. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.
Peristaltiken i tarmkanalen


Claes Lennartsson - Studylib

Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) I kursen får du fördjupade kunskaper om juridikens roll i det sociala arbetet samt analyserar och problematiserar myndighetsutövning. Myndighetsutövningen lokaliseras till organisation och social kontext och analyseras i förhållande till olika former av maktrelationer. Du tränas också i att diskutera och integrera ett etiskt förhållningssätt.

Våga prata genus - DiVA

Förkunskapskrav ovan gäller även här. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att komma ifråga för intervju.

Kursens benämning: Behandlingsarbete inom missbruksvård www.cera.gu.se. Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer. För mer information  Vi kommer i denna studiehandledning att utgå från kursplanen för institutionens hemsida: www.socwork.gu.se Sök under länken enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs  1972 Bibliotekshögskolan lokaliseras till Borås 1991 Första professuren i BoI vid GU 1993 Forskarutbildning i BoI GU Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp Kursplan - Högskolan i Borås. 31 gu-12250 konst- och bildvetenskap, metod, teori och historiografi Sgfun11v program: sgfun11v, socionomprogrammet: funktionshinder och åldrande, program, medicin kursplan beslut om inrättande av kursen kursplanen är fastställd av  VFU-avtalet Institutionen för socialt arbete, GU. Mio Saba ger en terminen dras ned, en ny kursplan tas fram och motprestationerna försvinner. 3 Socionomprogrammet kommer att genomgå en översyn 2022, i samband med denna så kan  att antingen göra sent omval eller läsa en utökad kursplan med Matte 2c så att läsa upp mina betyg för att kunna söka in till juristprogrammet på GU. Jag är antagen i socionom programmet och jag vill läsa till socionom  av L Olsson · Citerat av 2 — Asperger syndrom sin grundskoletid? Socionomprogrammet.